Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

do Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach perspektywy finansowej 2021-2027

Utworzono: 21-06-2022

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż przygotowuje się do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. W związku z powyższym trwają prace związane z powstaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) obejmującej powyższy okres czasu.

Lokalna Strategia Rozwoju musi być napisana wg ściśle określonych zasad. Najważniejszą z nich jest udział lokalnej społeczności w powstawaniu LSR, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych obejmujących zorganizowanie co najmniej jednego spotkania, na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR. Spotkania konsultacyjne poświęcone są w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.

LSR musi być również ukierunkowana między innymi na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia obszaru, partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności  poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru działania Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż, którzy działają w sektorach - społecznym, gospodarczym, publicznym oraz mieszkańców:

Gmina Gniewino
Termin - 29.08.2022 godz. 17:00-19:00
Miejsce spotkania - Dom Sołecki w Rybnie, ul. Dębowa 7, 84-251 Rybno
Temat spotkania - informacja o możliwych zakresach wsparcia w ramach RLKS, analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, analiza SWOT, dyskusja

Gmina Nowa Wieś Lęborska
Termin - 31.08.2022 godz. 17:00-19:00
Miejsce spotkania - Nowa Wieś Lęborska, Urząd Gminy, ul. Grunwaldzka 24, sala nr 117, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
Temat spotkania - informacja o możliwych zakresach wsparcia w ramach RLKS, analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, analiza SWOT, dyskusja

Gmina Choczewo
Termin - 01.09.2022 godz. 17:00-19:00
Miejsce spotkania - Choczewo / Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo
Temat spotkania - informacja o możliwych zakresach wsparcia w ramach RLKS, analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, analiza SWOT, dyskusja

Miasto Łeba
Termin - 05.09.2022 godz. 17:00-19:00
Miejsce spotkania - Łeba / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 90A, 84-360 Łeba
Temat spotkania - informacja o możliwych zakresach wsparcia w ramach RLKS, analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, analiza SWOT, dyskusja

Gmina Wicko
Termin - 07.09.2022 godz. 17:00-19:00
Miejsce spotkania - Wicko / Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Parkowa 2, 84-352 Wicko
Temat spotkania - informacja o możliwych zakresach wsparcia w ramach RLKS, analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, analiza SWOT, dyskusja

Gmina Cewice
Termin - 08.09.2022 godz. 17:00-19:00
Miejsce spotkania - Cewice / Gminne Centrum Kultury w Cewicach, ul. J. Węgrzynowicza 16, 84-312 Cewice
Temat spotkania - informacja o możliwych zakresach wsparcia w ramach RLKS, analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, analiza SWOT, dyskusja

Gmina Wejherowo
Termin - 26.09.2022 godz. 17:00-19:00
Miejsce spotkania - Bolszewo / Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, ul. Reja 9, 84-239 Bolszewo
Temat spotkania - cele strategii, w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów oraz planowanych działań

UWAGA - NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU I MIEJSCA OSTATNIEGO SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Wejherowo odbędzie się:

Termin - 28.11.2022 godz. 16.00 - 18.00
Miejsce spotkania - Dworek Drzewiarza, ul. Drzewiarza 2, Gościcino
Temat spotkania - cele strategii, w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów oraz planowanych działań