WYNIKI ANKIETY - aktywność zawodowa i społeczna ludzi młodych 16-25 lat

do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Utworzono: 14-03-2023

Ankietę  - aktywność zawodowa i społeczna ludzi młodych 16-25 lat, można było wypełniać i składać za pośrednictwem formularzy google lub wysyłając na adres mailowy: biuro@bursztynowypasaz.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie bursztynowypasaz.pl albo pisząc na adres Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż, ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino, lub osobiście w biurze stowarzyszenia w Gniewinie (adres powyżej), w terminie 22.02.-12.03.2023 r.

W wyniku badania ankietowego do biura wpłynęły przydatne i merytoryczne uwagi i sugestie złożone przez 65 osób.

Poniżej prezentujemy wyniki: