Informacja o wyniku naboru z 12.02.2024 r.

Utworzono: 28-02-2024
Nabór na stanowisko:
Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 
Data publikacji ogłoszenia: 12.02.2024 r. 
Termin składania ofert: 27.02.2024 r.
Informacja:
W odpowiedzi na ogłoszenie nie zostały złożone żadne oferty.