Konsultacje budżetu i planu działania

sporządzonych na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, w zakresie wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Utworzono: 26-04-2023
Prezentujemy do konsultacji plan działania oraz budżet opracowane na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
Poniższy dokument ma charakter wywoławczy (wstępny), a jego treść może podlegać modyfikacji w toku prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż na lata 2021-2027.
 
Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem oraz odpowiedź na następujące pytania:
- czy cele wskazane do osiągnięcia w planie działania są jasne i zrozumiałe?
- czy oprócz wymienionych w dokumencie kodów PKD są jeszcze jakieś inne kody PKD, które mogą wpłynąć na osiągnięcie wskazanych w planie działania celów.
W przypadku zgłaszania jakichkolwiek uwag, konieczne jest podanie uzasadnienia potwierdzającego potrzebę wprowadzenia zmian.
 
W przypadku uwag lub sugestii do prezentowanego dokumentu, prosimy o ich zgłaszanie
pisząc na adres mailowy: biuro@bursztynowypasaz.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie,
pisząc na adres Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż, ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino,
lub osobiście w biurze stowarzyszenia w Gniewinie (adres powyżej)
do 14 maja 2023 r.