Spotkanie w sprawie możliwości zatrzymania eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego

Relacja z Nowej Wsi Lęborskiej

Utworzono: 05-03-2024
Przywrócenie do użytkowania rekreacyjnego Jeziora Lubowidzkiego dla mieszkańców i turystów jest bolączką włodarzy gminy Nowa Wieś Lęborska. W piątek 01.03.2024 w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska przedstawiciel Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż" Emilia Waśkowska - Specjalista ds. naboru wniosków i administracji, uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym przedstawienia możliwości inżynieryjnego i biologicznego zatrzymania eutrofizacji jeziora i możliwości finansowania tych działań ze środków zewnętrznych. Eutrofizacja polega na nadmiernym wzbogacaniu wody w minerały i składniki odżywcze, które powodują zawyżony wzrost glonów.
 
Wysłuchaliśmy raportu naukowców z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod wodzą dr Krystiana Obolewskiego, którzy przez ostatni rok wykonywali badania środowiskowe zbiornika. Poznaliśmy kondycję biotopu i struktur biocenoz wodnych, jakość wód i osadów dennych oraz skład jakościowo-ilościowy flory i fauny jeziornej. Z kolei my przedstawiliśmy zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w zakresie środków na przywrócenie bioróżnorodności oraz w zakresie rozwoju kąpielisk i pozostałej infrastruktury rekreacyjnej, z których gmina może skorzystać zarówno przy oczyszczaniu, jak i zagospodarowaniu turystycznym okolicy Jeziora Lubowidzkiego.
 
Fot. dzięki uprzejmości Gminy Nowa Wieś Lęborska
Grafika 1: Spotkanie w sprawie możliwości zatrzymania eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego
Grafika 2: Spotkanie w sprawie możliwości zatrzymania eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego
Grafika 3: Spotkanie w sprawie możliwości zatrzymania eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego
Grafika 4: Spotkanie w sprawie możliwości zatrzymania eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego
Grafika 5: Spotkanie w sprawie możliwości zatrzymania eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego
Grafika 6: Spotkanie w sprawie możliwości zatrzymania eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego
Grafika 7: Spotkanie w sprawie możliwości zatrzymania eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego
Grafika 8: Spotkanie w sprawie możliwości zatrzymania eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego
Grafika 9: Spotkanie w sprawie możliwości zatrzymania eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego
Grafika 10: Spotkanie w sprawie możliwości zatrzymania eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego
Grafika 11: Spotkanie w sprawie możliwości zatrzymania eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego
Grafika 12: Spotkanie w sprawie możliwości zatrzymania eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego
Grafika 13: Spotkanie w sprawie możliwości zatrzymania eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego