Materiały do konsultacji o DIAGNOZA do LSR 2021-2027

Utworzono: 25-11-2022
Dokument zawiera najważniejsze informacje dotyczące:
- położenia i warunków fizjograficznych obszaru,
- demografii,
-  charakterystyki gospodarki i przedsiębiorczości,
- turystyki, 
- rynku pracy,
- społeczeństwa obywatelskiego,
- polityki, przedsiębiorczość i problemów społecznych,
- stanu środowiska naturalnego i odnawialnych źródeł energii,
- kultury i dziedzictwa kulturowego wsi,
- gminnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej i kulturalno – społecznej,
- rolnictwa i rynku rolnego.
 
Zaprezentowane poniżej dane pozyskane zostały:
-  ze źródeł ogólnodostępnych (GUS, ARiMR, Państwowa Komisja Wyborcza, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, wyszukiwarki REGON i KRS, Biuletyny Informacji Publicznej, Lasy Państwowe i inne źródła dostępne online),
- bezpośrednio od jednostek publicznych (urzędy gmin i powiatów, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej i inne),
- z ankiet badających jakość życia na obszarze Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż,
- podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych z przedstawicielami sektorów: mieszkańców, społecznym, gospodarczym i publicznym.
 
Poniższa diagnoza ma charakter wywoławczy (wstępny) i stanowi raport otwarcia.
Jego treść może podlegać modyfikacji w toku prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż, na podstawie materiałów, raportów i informacji pozyskanych na późniejszym etapie prac nad dokumentem. 
 
 
W przypadku uwag lub sugestii do diagnozy, prosimy o zgłaszanie ich

pisząc na adres mailowy: biuro@bursztynowypasaz.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie,
pisząc na adres Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż, ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino,
lub osobiście w biurze stowarzyszenia w Gniewinie (adres powyżej)

do 23 grudnia 2022 r.