Analiza SWOT i II wersja diagnozy obszaru do LSR 2021-2027

Utworzono: 19-01-2023

Przedstawiamy Państwu analizę SWOT oraz diagnozę obszaru po konsultacjach społecznych , która stanowi II wersję dokumentu. Ostateczny kształt diagnoza nabierze po stworzeniu całego dokumentu LSR, tak aby była zgodna z wytycznymi dokumentacji konkursowej. Wszystkie otrzymane od Państwa uwagi zostały przeanalizowane, a te które pokazywały zależności i dane, do których był dostęp zostały uwzględnione w prezentowanym dokumencie.

W przypadku uwag lub sugestii do analizy SWOT, prosimy o zgłaszanie ich
pisząc na adres mailowy: biuro@bursztynowypasaz.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie,
pisząc na adres Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż, ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino,
lub osobiście w biurze stowarzyszenia w Gniewinie (adres powyżej)

do 19 lutego 2023 r.