Konsultacje kryteriów wyboru operacji

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Utworzono: 14-06-2024

Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" przystępuje do konsultacji kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

W przypadku uwag lub sugestii do poniższego dokumentu,
prosimy o ich zgłaszanie poprzez wypełnienie oraz wysłanie załączonego poniżej Formularza składania uwag

pisząc na adres mailowy: biuro@bursztynowypasaz.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie,
lub osobiście w biurze stowarzyszenia w Gniewinie (aul. Szkolna 3)
do 20.06.2024 r.


Informujemy o zakończeniu zbierania opinii w ramach konsultacji kryteriów wyboru operacji
do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Dziękujemy za wszystkie przekazane uwagi, komentarze i propozycje.
Państwa zaangażowanie i wkład są dla nas niezwykle cenne i będą miały istotny wpływ na ostateczny kształt dokumentu.