Statut

Utworzono: 21-06-2022

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” stowarzyszenia, pisemnie potwierdzona informacja o zasadach jego działania. Wraz z ustawą Prawo o stowarzyszeniach jest to podstawa działania – wyznacza granice, na której stowarzyszenie opiera swoją aktywność.