Wyniki konsultacji analizy SWOT

do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Utworzono: 20-02-2023

Do analizy SWOT wykonanej na potrzebę opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 nie wpłynęły żadne uwagi.