Rada oceniająca i wybierająca operacje do dofinansowania ze środków unijnych

pierwszy raz zebrała się w nowym składzie

Utworzono: 26-05-2023
Rada Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż grafika
Rada Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż grafika
Rada Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż grafika
Rada Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż grafika
Rada Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż grafika
Rada Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż grafika
W czwartek, 25.05.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady – pierwsze w nowym składzie wybranym na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, które miało miejsce 15.05.2023 r. w Nowej Wsi Lęborskiej.  Wg wytycznych Statutu stowarzyszenia, Rada składa się z członków LGD, którzy reprezentują sektor społeczny, gospodarczy i publiczny. Kadencja Rady trwa pięć lat i może liczyć od 7 do 15 członków. Do kompetencji Rady należy:
- przyjęcie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,
- ocena i wybór operacji do dofinansowania w ramach LSR,
- ustalanie kwoty wsparcia,
- przyjęcie i aktualizacja lokalnych kryteriów zgodności z LSR oraz lokalnych kryteriów oceny operacji,
- podejmowanie uchwał w sprawach związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem Rady, w tym uchwalanie Regulaminu, planu szkoleń, itp.
 
W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 zaistniała konieczność zaktualizowania dotychczasowego składu Rady. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie mogą działać jednocześnie dwie Rady „stara – dot. perspektywy 2014-2020” i „nowa – działająca w perspektywie 2021-2027”, więc Rada, której skład został zaktualizowany będzie oceniać jeszcze wnioski z perspektywy unijnej objętej PROW 2014-2020 z gmin Gniewino i Wejherowo (projekty w tej perspektywie muszą zakończyć się do czerwca 2024 r.). Struktura nowej Rady zgodnie z wymogami jest nieco inna niż aktualnej, ale najważniejsza kwestia jest taka, że na poziomie podejmowania decyzji, ani władze publiczne, ani żadna z innych grup interesu nie może posiadać więcej niż 49 % praw głosu. 
Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne zaktualizowany skład Rady liczy obecnie 11 osób i prezentuje się następująco:
- Anna Münch 
- Jerzy Czupryński 
- Dorota Formela 
- Piotr Hebda 
- Anna Liwska 
- Marzena Reclaf 
- Zdzisław Stasiak 
- Tarnowska Iwona 
- Natalia Sochaj 
- Bartłomiej Zambrzycki 
- Marcin Dawidowski 
 
Na pierwszym posiedzeniu Rady występującej w nowym składzie, które miało miejsce w siedzibie stowarzyszenia w Gniewinie, członkowie m.in. mieli okazję do lepszego poznania się, zaprezentowania swoich osiągnięć i zainteresować oraz zapoznania się z procedurami wyboru operacji, lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz formularzami wniosku o przyznaniu pomocy czy biznesplanem, z którymi będą mieli okazję się zetknąć podczas oceny ostatnich zaplanowanych naborów wniosków w perspektywie PROW 2014-2020.
 
Członkom „nowej” Rady życzymy wielu sukcesów, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków, natomiast tym członkom LGD, dla których przygoda związana z zasiadaniem w Radzie dobiegła końca, dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i wkład w rozwój lokalnej społeczności.