Nowy obszar działania

Utworzono: 08-06-2022

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) obejmuje wszystkie gminy wiejskie powiatu lęborskiego: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko oraz gminę miejską Łeba (za wyjątkiem miasta Lęborka, który ma > 30 tys. mieszkańców) oraz 3 gminy powiatu wejherowskiego: Choczewo, Gniewino i Wejherowo. Gminy Gniewino oraz Wejherowo realizowały Lokalna Strategię Rozwoju na lata 2014-2020, pozostałe gminy nie mogły korzystać ze środków PROW na lata 2014-2020. 
 

Od Północy granicę obszaru LGD wyznacza Morze Bałtyckie, od zachodu w części rzeka Łeba od wschodu Powiat Pucki oraz miasta Reda i Rumia. Analizując podział fizycznogeograficzny wg. J. Kondrackiego centralna część obszaru położona jest na Wysoczyźnie Żarnowieckiej, strefa nadmorska leży na Wybrzeżu Słowińskim, środek przecina Pradolina Łeby, a Gmina Cewice oraz południowa część gminy Wejherowo leżą w obrębie Pojezierza Kaszubskiego.

Liczba mieszkańców oraz powierzchnia gmin wchodzących w skład LGD (stan na 31 grudnia 2020 r.)

Lp.

Powiat

Gmina

Rodzaj gminy

 Liczba mieszkańców ogółem

Powierzchnia w km2

1.

wejherowski

Gniewino

gmina wiejska

7 456

176

2.

wejherowski

Wejherowo

gmina wiejska

27 177

194

3.

wejherowski

Choczewo

gmina wiejska

5 446

183

4.

lęborski

Wicko

gmina wiejska

6 034

215

5.

lęborski

Nowa Wieś Lęborska

gmina wiejska

13 786

270

6.

lęborski

Cewice

gmina wiejska

7 621

188

7.

lęborski

Łeba

gmina miejska

3 541

17

Razem

71 061

1 243


Obszar działania LGD 2021-2027

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.