Regulamin Rady ds. PROW

Utworzono: 20-06-2022

Rada ds. PROW jest organem decyzyjnym, do którego kompetencji należy m.in. wybór operacji do dofinansowania. W skład Rady wchodzą reprezentanci sektora społecznego, publicznego i gospodarczego oraz mieszkańcy.