Informacja o wyniku naboru z 16.04.2024

Utworzono: 29-04-2024
Nabór na stanowisko:
Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 
 
Data publikacji ogłoszenia: 16.04.2024 r. 
 
Termin składania ofert: 26.04.2024 r.
 
Lista kandydatów:
- Ewa Nadolska- zam. Gniewino
- Aneta Hewelt- zam. Bolszewo
- Natalia Kożyczkowska
 
Informacja z 29.04.2024 r.:
Kandydatki spełniają wymagania formalne.
 
Informacja z 10.05.2024 r.:
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju została wybrana p. Ewa Nadolska z Gniewina.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ww. kandydatka wykazała się odpowiednim zasobem wiedzy oraz znajomością tematów określonych w ogłoszeniu, co jest potwierdzeniem posiadania wymaganych kwalifikacji i kompetencji do zatrudnienia na stanowisku, którego dotyczył nabór.