Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2021-3027

podsumowanie spotkania konsultacyjnego w Choczewie

Utworzono: 26-08-2022
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2021-3027 grafika
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2021-3027 grafika
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2021-3027 grafika
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2021-3027 grafika
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2021-3027 grafika
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2021-3027 grafika
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2021-3027 grafika
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2021-3027 grafika

We wtorek, 23.08.2022 r. w Choczewie zebrali się przedstawiciele branży usług społecznych obszaru działania LGD (pracownicy GOPS i MOPS, członkowie organizacji pozarządowych, członkowie Rad Gmin pracujący w komisjach zajmujących się tematyką społeczną).  Uczestników przywitał Michał Słowik - Prezes Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż.

W wyniku omówienia przygotowanej przez pracowników biura LGD prezentacji oraz na podstawie sugestii uczestników spotkania zostały wskazane grupy odbiorców, które powinny być objęte działaniami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027:
- seniorzy
- dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych
- osoby niepełnosprawne.

W kolejnej części prac nad tworzeniem LSR, wszystkie zebrane na spotkaniu wnioski zostaną poddane dalszym konsultacjom ze społeczeństwem lokalnym podczas spotkań konsultacyjnych w gminach.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie oraz podzielenie się z nami cenną wiedzą i doświadczeniem z zakresu świadczenia usług i budowania infrastruktury społecznej.

 

Usługi i infrastruktura społeczna - PREZENTACJA