II spotkanie konsultacyjne dotyczące polityki społecznej obszaru LGD do Lokalnej Strategii Rozwoju 2021-2027

09.03.2023 r. godz. 13.00. online

Utworzono: 01-03-2023
Podczas zeszłorocznego spotkania konsultacyjnego w ramach przygotować do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, omówione zostały formy pomocy mieszkańcom obszaru świadczone w ramach usług społecznych oraz wskazano następujące grupy mieszkańców, które najbardziej potrzebują wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2023-2027:
- seniorzy aktywni,
- seniorzy wymagający opieki w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunowie i rodziny,
- osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie i rodziny,
- dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych.
 
 
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów i organizacji działających w sferze usług społecznych na obszarze gmin: Choczewo, Gniewino, Wejherowo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko oraz miasta Łeba do wspólnej dyskusji, podczas której poruszone zostaną m.in. następujące tematy:
-  omówienie formy dofinansowania i zakresu wsparcia usług społecznych na obszarze LGD (granty oraz projekty realizowane w partnerstwie),
- określenie rodzaju oraz ilości usług skierowanych do powyższych grup mieszkańców, które mogłyby zostać objęte dofinansowaniem, w tym ustalenie wielkości wskaźników do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów,
- ustalenie form komunikacji w zakresie konsultowania dokumentów związanych z grantami czy konkursami dotyczącymi polityki społecznej (m.in. regulamin, kryteria wyboru), a także sposobu informowania potencjalnych grantobiorców i beneficjentów końcowych o projektach do nich kierowanych,
- przeprowadzenie rozeznania wśród organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD, które funkcjonują w przestrzeni świadczenia usług społecznych.
 
Spotkanie odbędzie się w formie online 09.03.2023 r. o godz. 13.00
Aby otrzymać link do spotkania na platformie Google wyślij e-mail na biuro@bursztynowypasaz.pl z informacją, że jesteś zainteresowany udziałem.