Spotkanie konsultacyjne dot. polityki społecznej 

w perspektywie finansowej na lata 2023-2027, w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2021-2027
 

Utworzono: 12-08-2022
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” przygotowuje się do wejścia w kolejną perspektywę unijną na lata 2023-2027. W tym celu zobligowani jesteśmy do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która na najbliższe lata ma objąć gminy powiatu wejherowskiego: Gniewino, Wejherowo, Choczewo, oraz z powiatu lęborskiego gminy: Wicko, Nowa Wieś Lęborska, Cewice oraz miasto Łeba. Wśród wielu zadań, jakie będziemy realizować w przyszłej perspektywie są przedsięwzięcia związane z polityką społeczną oraz infrastrukturą społeczną ze szczególnym naciskiem na proces deinstytucjonalizacji usług. 
W związku z tym, że zakres ten jest dla nas dziedziną nową, a chcielibyśmy aby środki trafiły do najbardziej potrzebujących grup, które do tej pory były marginalizowane lub dla których dotychczasowe wsparcie wciąż jest niewystarczające. Zależy nam na spotkaniu z osobami, które na co dzień zajmują się kwestiami związanymi z polityką społeczną powyższego obszaru działania LGD, abyśmy wspólnie ustalili kierunki w których mamy podążać z dystrybucją tych środków.  Państwa wiedza i doświadczenie jest nieoceniona w tworzeniu naszej LSR. Zależy nam, aby do sięgnięcia po środki w przyszłych naborów grantów na działania z zakresu usług społecznych znalazły się chętne organizacje, bo tematyka tych konkursów będzie odpowiadało rzeczywistym potrzebom w regionie. 
Uzyskane od Państwa informacje będą pomocne w pisaniu diagnozy obszaru, zaplanowaniu wysokości środków na poszczególne zadania oraz ustaleniu kryteriów wyboru projektów. 
 
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się we wtorek 23.08.2022 r. w godz. 13.00 - 15.00 
w Urzędzie Gminy Choczewo przy ul. Pierwszych Osadników 17.
Program:
1. Przywitanie i przedstawienie się.
2. Krótkie omówienie zakresu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
3. Wskazanie środków, jakie będą do dyspozycji LGD w latach 2023-2027 ze szczególnym uwzględnieniem środków na infrastrukturę i politykę społeczną.
4. Analiza SWOT w zakresie polityki społecznej obszaru. 
5. Wymiana doświadczeń/dobrych praktyk i ustalenie grup docelowych, do których kierowane zostanie wsparcie oraz wskazanie pomysłów na działania.
6. Zakończenie spotkania.  
W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań lub niejasności pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 535 310 828.