Aktualności

Aktualności PROW 2021-2027

2022-07-19

Konsultacje

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” będzie wnioskować o przesunięcie środków w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020.

2022-07-29

Wyniki Konkursu "Lokalna Strategia Rozwoju Szansą dla Nas" 

Laureatami konkursu zostali mieszkańcy gmin: Choczewo, Nowa Wieś Lęborska i Wejherowo. Gratulujemy ;-)
2022-08-12

Spotkanie konsultacyjne dot. polityki społecznej 

w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

2022-08-26

Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2021-3027

podsumowanie spotkania konsultacyjnego w Choczewie

2022-09-22

Spotkanie informacyjne: Rozwiń firmę z pomocą funduszy europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom wsparcia przedsiębiorstw z gminy Wejherowo oraz Gniewino.  

2022-11-25

Materiały do konsultacji

Prezentujemy do konsultacji diagnozę obszaru Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż, która stanowi wyjściowy materiał sporządzony na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, w zakresie wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 

2023-05-23

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA RYBACTWA

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza na spotkanie dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 24.05.2023 roku w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bolszewie

2023-11-13

Lokalna Strategia Rozwoju 2021-2027 oceniona! Co dalej?

Czyli na jakiem etapie jesteśmy w kwestii rozpoczęcia realizacji działań w ramach nowej perspektywy finansowej UE?