Uwaga SZKOLENIE!

Utworzono: 05-07-2024
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
wraz z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
zaprasza na szkolenie dotyczące Systemów informatycznych dla beneficjentów FEP 2021-2027 oraz Zamówień publicznych EFS+.
W programie m.in.:
 • Oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
 • Systemy informatyczne w programie FEP 2021-2027:
  • Podstawowe aplikacje Centralnego Systemu Teleinformatycznego.
  • System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS) - aplikacja przeznaczona do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z krajowego programu operacyjnego oraz regionalnych programów operacyjnych na lata 2021-2027, współfinansowanych z EFS+.
  • SL2021 Projekty – aplikacja zapewniająca obsługę procesów i komunikację pomiędzy beneficjentami i pracownikami instytucji systemu wdrażania obsługującymi projekty. 
  • System Monitorowania EFS (SM EFS) – aplikacja przeznaczona do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych z EFS+. ​​​​​​​​​​​​​​
 • Zamówienia publiczne EFS+
  • ​​​​​​​Planowanie i szacowanie zamówień.
  • Obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie.
  • Obowiązki wynikające z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027
Prelegentami szkolenia będą pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Po części teoretycznej przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi.
 
Termin i miejsce szkolenia:
czwartek, 11 lipca 2024 r. w godz. 10:00 - 13:30 w Urzędzie Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14 (sala rajców).
 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego w linku poniżej albo zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 59 714 18 44 do 10 lipca 2024 r.
Link do formularza zgłoszeniowego: >>> www.arp.gda.pl<<<
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny ;-)
 
Osoby ze specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt z organizatorem w celu zapewnienia efektywnego udziału w szkoleniu.
 
Kontakt do organizatora:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13B
tel.: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.
​​​​​​​
Szkolenie systemy informatyczne Lębork PIFE