Informacja o wyniku naboru z 28.02.2024

   

Utworzono: 04-04-2024
Nabór na stanowisko:
Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 
 
Data publikacji ogłoszenia: 28.02.2024 r. 
 
Termin składania ofert: 28.03.2024 r.
 
Lista kandydatów:
Iga Kopeć - zam. Gniewino – spełnia wymogi formalne ogłoszenia
Emilia Ogonowska – Kobylasz – spełnia wymogi formalne ogłoszenia
 
Informacja:
W wyniku przeprowadzonego naboru nie wybrano żadnej osoby.  Zarząd nie doszedł do porozumienia z kandydatkami.