Konsultacje planu komunikacji oraz monitoringu i ewaluacji

sporządzonych na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, w zakresie wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Utworzono: 13-04-2023
Prezentujemy do konsultacji plan komunikacji oraz monitoring i ewaluację opracowane na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
 
Głównym celem opracowanego planu monitoringu i ewaluacji LSR 2021-2027 będzie uzyskanie informacji zwrotnych na temat:
- realizacji finansowej i rzeczowej LSR (w tym wartości osiągniętych wskaźników),
- funkcjonowania LGD i biura (m.in. działań informacyjno-promocyjnych, doradczych, funkcjonowania partnerstwa i organów LGD),
- zaawansowania i prawidłowego przebiegu realizowanych przez beneficjentów/ grantobiorców operacji/ grantów, będących efektem wdrażania strategii,
- wydatkowania środków w ramach wdrażania LSR, kosztów bieżących oraz innych źródeł poza RLKS. 
 
Natomiast najważniejszym zadaniem opracowania i realizacji planu komunikacji LGD na lata 2021-2027 jest zidentyfikowanie potrzeb informacyjnych i komunikacyjnych, niezbędnych do efektywnego wdrożenia działań ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz budowania potencjału kapitału społecznego na obszarze LSR. 
 
 
Poniższe dokumenty mają charakter wywoławczy (wstępny), a ich treść może podlegać modyfikacji w toku prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż na lata 2023-2027.
 
 
W przypadku uwag lub sugestii do prezentowanych dokumentów, prosimy o ich zgłaszanie

pisząc na adres mailowy: biuro@bursztynowypasaz.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie,
pisząc na adres Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż, ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino,
lub osobiście w biurze stowarzyszenia w Gniewinie (adres powyżej)

do 30 kwietnia 2023 r.