Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027

Utworzono: 25-01-2024

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem oddolnie tworzonym przez lokalną społeczność (sektor społeczny, gospodarczy i publiczny) dla danego obszaru wiejskiego określającym  kierunki jego rozwoju na podstawie przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz identyfikacji lokalnych potrzeb.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027 Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż" została opracowana dla obszaru obejmującego gminy: Choczewo, Gniewino, Wejherowo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko oraz miasto Łeba, zamieszkiwanego przez ok. 71 tys. mieszkańców.

Na podstawie powyższego dokumentu, w ramach programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW) oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus EFS+), na rozwój ww. gmin zostanie przeznaczona kwota 4.928.358,36 euro. Natomiast okres realizacji LSR będzie obejmował lata 2024-2029.