WYNIKI ANKIETY DLA SENIORÓW 65+

z obszaru Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Utworzono: 21-02-2023

Ankietę można było wypełniać i składać za pośrednictwem formularzy Google lub wysyłając na adres mailowy: biuro@bursztynowypasaz.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie bursztynowypasaz.pl albo pisząc na adres Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż, ul. Szkolna 3,  84-250 Gniewino, lub osobiście w biurze stowarzyszenia w Gniewinie (adres powyżej), w terminie 31.01.-19.02.2023 r.
 
W wyniku badania ankietowego do biura wpłynęły przydatne i merytoryczne uwagi i sugestie złożone przez 40 osób ONLINE oraz przez 82 osoby W BIURZE W WERSJI PAPIEROWEJ.
 
Poniżej prezentujemy wyniki: