WYNIKI KONSULTACJI DIAGNOZY obszaru Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż   

na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Utworzono: 30-12-2022

W odpowiedzi na przeprowadzone konsultacje diagnozy obszaru Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż uwagi do dokumentu można było zgłaszać pisząc na adres mailowy: biuro@bursztynowypasaz.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie bursztynowypasaz.pl albo pisząc na adres Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż, ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino, lub osobiście w biurze stowarzyszenia w Gniewinie (adres powyżej), w terminie 25.11.-23.12.2022 r.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji dokumentu do biura wpłynęły przydatne i merytoryczne uwagi i sugestie złożone przez 8 osób. Prezentujemy je w załączniku poniżej niniejszego artykułu.