Przedłużenie czasu pracy Komisji Konkursowej Konkursu „Aktywne Społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek”  

WYNIKI KONKURSU zostaną ogłoszone do 4.09.2023 r.

Utworzono: 31-08-2023

UWAGA!

Na prośbę Członków Komisji Konkursowej ze względu na dużą ilość zgłoszeń i niestandardowość podlegających ocenie aktywności
Prezes Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż" Zarządzeniem nr 49/LGD/2023 z 31.08.2023 r. 

wprowadza następujące zmiany w realizacji Konkursu „Aktywne Społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek”:

- przedłuża się czas oceny przez Komisję Konkursową do 4.09.2023 r.
oraz
- lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl do 4.09.2023 r.

Pozostałe zapisy Regulaminu Konkursu „Aktywne Społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek” pozostają bez zmian.