Przedłużenie czasu składania formularzy konkursowych do Konkursu „Aktywne Społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek”  

Utworzono: 17-08-2023

UWAGA!

Prezes Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż" Zarządzeniem nr 48/LGD/2023 z 17.08.2023 r. 
wprowadza następujące zmiany w realizacji Konkursu „Aktywne Społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek”:

- przedłużeniu ulega etap II konkursu: nabór wniosków do 27.08.2023 r.
- zmianie ulega czas realizacji etapu III konkursu: sprawdzenie nadesłanych zgłoszeń konkursowych pod względem formalnym przez pracowników biura na 28-31.08.2023 r.
- zmianie ulega czas realizacji etapu IV konkursu: ocena przez Komisję Konkursową na 28-31.08.2023 r.

Pozostałe zapisy Regulaminu Konkursu „Aktywne Społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek” pozostają bez zmian.