Poznaliśmy 14 laureatów Konkursu „Aktywne Społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek”

edycja 2023

Utworzono: 04-09-2023
W dniach 29 sierpnia - 4 września br. Komisja Konkursowa w składzie:
1. Aleksandra Dobrzańska – przedstawiciel Gminy Wejherowo
2. Anna Münch – przedstawiciel Gminy Gniewino
3. Marta Parczewska - Wołocznik - przedstawiciel Gminy Cewice
4. Wioletta Wiśniewska - przedstawiciel Gminy Choczewo
5. Marta Aftyka - przedstawiciel Gminy Nowa Wieś Lęborska
6. Agnieszka Kłosowska – przedstawiciel Gminy Wicko
7. Dominika Kowalska - przedstawiciel miasta Łeba
8. Justyna Wiszniewska – pracownik biura LGD
9.  Emilia Waśkowska – pracownik biura LGD      
oceniła formularze zgłoszeniowe i wyłoniła 14 laureatów Konkursu „Aktywne Społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek”.  A wybór wcale nie był łatwy, gdyż zgłoszone do tegorocznej edycji aktywności były niezwykle zróżnicowane, a sami wnioskodawcy wykazali się niezwykłą pomysłowością i niestereotypowością w realizacji działań skierowanych do lokalnych społeczności.
Regulamin konkursu przewiduje wyłonienie i nagrodzenie 14 laureatów - po 2 na każdą gminę i miasto członkowskie. W tegorocznej edycji konkursu nie wpłynęły żadne formularze zgłoszeniowe z gm. Wicko oraz miasta Łeba. W wyniku oceny zgłoszonych aktywności przez Komisję Konkursową zostało zatem wyłonionych po 2 laureatów z tych gmin członkowskich, na obszarze których działają uczestnicy konkursu, czyli: Choczewo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Gniewino i Wejherowo, co daje nam łącznie 10 laureatów.  Czyli do rozdysponowania pozostały jeszcze 4 nagrody. Punkt VIII podpunkt 4. Regulaminu konkursu mówi, że „Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród lub przesunięcia nagród pomiędzy gminami i miastem Łeba, w przypadku, gdy zgłoszenia z jednej gminy lub miasta Łeba będą dużo słabsze w stosunku do innych, albo będzie ich mniej lub nie będzie ich wcale”. Zarząd Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” po przeanalizowaniu list rankingowych dla poszczególnych gmin członkowskich podjął decyzję o przesunięciu pozostałych 4 nagród pomiędzy gminami w taki sposób, aby nagrodzić tych uczestników, którzy zajęli trzecie miejsca w rankingach poszczególnych gmin uzyskując tym samym najwięcej punktów względem siebie. W ten sposób wyłoniono pozostałych 4 laureatów.
 
Poniżej przedstawiamy pełną listę laureatów Konkursu „Aktywne Społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek” edycja 2023:
 
Każdy z 14 nagrodzonych wnioskodawców otrzyma karty podarunkowe o wartości 2000 zł netto, do wykorzystania w wybranym przez siebie punkcie handlowym (Biedronka, Comes, Leroy Merlin lub Media Expert). Oficjalne podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 6 września 2023 r. w Restauracji „Kaszubskie Oko” w Gniewinie podczas Uroczystej Gali Rozstrzygnięcia Konkursu.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za aktywność i życzymy powodzenia w przyszłych edycjach konkursu, natomiast laureatom gratulujemy wygranej.