Konkurs „Aktywne Sołectwo” 2018

Utworzono: 20-07-2018
Trzecia edycja Konkursu „Aktywne Sołectwo” organizowanego przez Stowarzyszenie „Bursztynowy pasaż" skierowanego do mieszkańców poszczególnych sołectw ma na celu aktywizację oraz zachęcenie do wspólnych działań lokalnych społeczności. Przedmiotem konkursu jest zaplanowanie, organizacja i rozliczenie zgłaszanych projektów w terminie 27.07 – 31.10.2018.
Większość sołectw zgłosiła projekty, których realizacja polegała na organizacji wydarzeń integracyjno – aktywizacyjnych, które przybrały formę imprez plenerowych zorganizowanej na boisku lub w parku sołeckim, zabaw integracyjnych w świetlicach wiejskich oraz zabaw tanecznych. Dwa sołectwa złożyły projekty polegające na dekoracji terenów ogólnodostępnych zakupionymi roślinami ozdobnymi.
Na tegoroczny konkurs wpłynęło 9 wniosków: 5 z terenu Gminy Wejherowo i 4 z terenu Gminy Gniewino, które oceniała Komisja Konkursowa w składzie: Michał Słowik - prezes, Marcin Toczek - wiceprezes, Rafał Kamiński - członek Rady ds. PROW i Emilia Kamińska - specjalista ds. naboru i wniosków Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż". Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty spełniały warunki uczestnictwa orarzyczyniały się do osiągnięcia celów opisanych w regulaminie, stąd też Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić wszystkie projekty.
Każde z nagrodzonych sołectw otrzymało bony o wartości 1.500 zł brutto, do wykorzystania w wybranych przez siebie punktach handlowych.
Termin i miejsce przykazania nagród
zostaną podane w późniejszym terminie.
Grafika #0: Konkurs Aktywne Sołectwo 2018