Wyniki naboru

Utworzono: 20-11-2018
Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy o numerze 9/2018 w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” wpłynęły 2 wnioski.
20 listopada 2018 r. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektów do realizacji. Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji publikujemy dokumenty z zakończonej oceny:

- protokół z posiedzenia Rady ds. PROW, uchwała nr XXXVII/2018 oraz lista operacji wybranych do dofinansowania - plik w formacie PDF
Grafika #0: Wyniki naboru