Wyniki naboru

Utworzono: 25-11-2019
Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 20/2019 w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 wpłynęło łącznie 10 wniosków.
21 listopada 2019 r. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektów do realizacji. Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji poniżej publikujemy dokumenty z zakończonej oceny.

- Protokół z XLV posiedzenia Rady ds. PROW 21.11.2019 r. Gniewino - pobierz

- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 20/2019 - pobierz
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 20/2019 - pobierz
- Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 20/2019 - pobierz
Grafika #0: Wyniki naboru