Skocz do głównej treści strony

Logo Unia Europejska Logo LEADER Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Aktualności

2022-08-12

Spotkanie konsultacyjne dot. polityki społecznej 

w perspektywie finansowej na lata 2023-2027, w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

2022-07-29

Wyniki Konkursu "Lokalna Strategia Rozwoju Szansą dla Nas" 

Laureatami konkursu zostali mieszkańcy gmin: Choczewo, Nowa Wieś Lęborska i Wejherowo. Gratulujemy ;-)
2022-07-19

Konsultacje

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” będzie wnioskować o przesunięcie środków w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju.

2022-06-21

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

do Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach perspektywy finansowej 2021-2027

2022-06-10

13 i 14 czerwca 2022 r.

Informujemy, że 13 i 14 czerwca 2022 r. pracownicy biura Stowarzyszenia są na szkoleniu poświęconym m.in. LSR realizowanym przez Lokalne Grupy Działania  w perspektywie finansowej 2021-2027 w Borczu.

2022-06-08

Nowy obszar działania

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) obejmuje wszystkie gminy wiejskie powiatu lęborskiego: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko oraz gminę miejską Łeba (za wyjątkiem miasta Lęborka, który ma > 30 tys. mieszkańców) oraz 3 gminy powiatu wejherowskiego: Choczewo, Gniewino i Wejherowo. Gminy Gniewino oraz Wejherowo realizowały Lokalna Strategię Rozwoju na lata 2014-2020, pozostałe gminy nie mogły korzystać ze środków PROW na lata 2014-2020. 

Mapa zrealizowanych projektów

Formularz kontaktowy

Przejdź do góry strony