Skocz do głównej treści strony

Symbol Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd pięcioramiennych na prostokątnym lazurowym tle. Logo programu LEADER. Tło podzielone jest na dwie części: lewą, która jest ciemnozielona, oraz prawą, która jest biała. Na tle widnieje stylizowany rysunek przedstawiający żółte ziarno, z którego wyrasta zielony kłos. Na lewym boku logo znajduje się napis "LEADER" w białym kolorze, ułożony pionowo. logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Logo składa się z uproszczonego wiejskiego pejzażu wpisanego w koło. Po lewej stronie znajduje się rysunek trzech czerwonych kłosów zboża. W tle widnieje zarys domu z białym dachem i zielonym polem wpisane w niebieski okrąg. Wokół okręgu znajduje się osiem niebieskich gwiazd, co nawiązuje do Unii Europejskiej. Po prawej stronie, pionowo umieszczony jest napis: "PROW", co jest akronimem pełnej nazwy programu. Pełna nazwa "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" jest zapisana w czterech liniach obok akronimu. Na dole znajduje się napis "na lata 2014-2020", który określa okres trwania programu.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.


Znak marki Fundusze Europejskie składający się z trzech połączonych ze sobą gwiazd na tle niebieskiego trapezu. Gwiazdy występują w trzech różnych kolorach: żółtym, który wraz z niebieskim tłem nawiązuje do Unii Europejskiej oraz białym i czerwonym nawiązującym do flagi Polski. Napis „Fundusze Europejskie” zapisany w dwóch linijkach czarną czcionką na białym tle znajduje się po prawej stronie znaku graficznego. Znak barw Rzeczpospolitej Polskiej. Znak składa się z elementu graficznego w postaci dwóch pasów poziomych: białego (na górze) i czerwonego (na dole) oraz napisu „Rzeczpospolita Polska”. Napis znajduje się po prawej stronie znaku graficznego i zapisany jest w dwóch linijkach, czarną czcionką wyrównaną do lewej, na białym tle. Symbol Unii Europejskiej. Element graficzny to okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd pięcioramiennych na prostokątnym lazurowym tle. Napis „Dofinansowane przez Unię Europejską” znajduje się z lewej strony znaku i zapisany jest w dwóch linijkach, czarną czcionką wyrównaną do prawej, na białym tle.   Logo PS WPR 2023-2027. Logo składa się uproszczonego wiejskiego pejzażu wpisanego w koło. Po lewej stronie znajduje się rysunek trzech czerwonych kłosów zboża. W tle widnieje zarys domu z białym dachem i zielonym polem wpisane w niebieski okrąg. Wokół okręgu znajduje się osiem niebieskich gwiazd, co nawiązuje do Unii Europejskiej. Po prawej stronie znaku graficznego znajduje się nazwa: „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”. Napis zapisany jest w sześciu linijkach, wyrównany do lewej strony, napisany niebieskim kolorem na białym tle. Wytłuszczone pierwsze litery wyrazów w logotypie podkreślają skrót PS WPR 2023-2027.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż".
Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aktualności

2013-07-03

INAUGURACJA PARKU NORDIC WALKING - BIAŁOGÓRA !!!

Szanowni Państwo, Do inauguracji Parku Białogóra pozostało coraz mniej czasu, a my zgodnie z zapowiedzią podajemy miejsce startu jakim jest PLAC WIEJSKI przy starej szkole. Także tym, którzy jeszcze nie zgłosili sie do udziału w imprezie przypominamy, że w dniu 14 lipca o godzinie 14:00 odbędzie się oficjalne otwarcie parku nordic walking w Białogórze, gdzie certyfikowany instruktor...
2013-06-27

Wybór operacji - Małe Projekty V

Rada ds. PROW w dniu 26 czerwca 2013 roku wybrała do dofinansowania operacje w ramach tzw. Małych Projektów. Poniżej znajduje się Lista wniosków wybranych oraz niewybranych do dofinansowania. Kwota dofinansowania dostępna w konkursie pozwoliła na dofinansowanie 8 operacji. Wszystkie operacje wybrane, zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku,...
2013-06-20

Inauguracja Pomorskich Parków Nordic Walking - Białogóra i Kopalino

Szanowni Państwo, Już 14 i 21 lipca o godzinie 14:00 kolejno w Białogórze oraz Kopalinie odbędą się imprezy promujące niedawno powstałe Pomorskie Parki Nordic Walking, czyli ponad 330 km tras na obszarze 11 gmin. Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić Państwa do aktywnego udziału w tych wydarzeniach. Na miejscu zorganizowany zostanie darmowy instruktaż, przeprowadzony przez...
2013-06-18

Wstępna ocena wniosków - Małe Projekty

W dniu 13 czerwca br. Rada ds. PROW dokonała oceny operacji złożonych w ramach naboru dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla tzw. Małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poniżej znajduje się lista operacji ocenionych. Jednocześnie informujemy o możliwości złożenia odwołania od wyników oceny, w ciągu 3 dni roboczych...
2013-06-12

Relacja - Grand Prix Nordic Walking Nowa Wieś Lęborska - trzecia seria

Piękna pogoda, wspaniała przyroda i atmosfera oraz oddani ludzie – tak wyglądała trzecia seria Grand Prix Nordic Walking Nowa Wieś Lęborska o Puchar Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska... Najdłuższa z tras koloru czarnego mająca 14,3 km przeznaczona jest zdecydowanie dla doborowych piechurów. Gospodarzem poczęstunku na starcie i mecie było dwanaście gościnnych Pań z Koła...
2013-06-12

ZUMBA FITNESS W KROKOWEJ

Poczuj myzukę i daj sie ponieść ...
2013-06-03

Małe Projekty V

Szanowni Państwo, Zakończył się nabór wniosków w ramach tzw. „małych projektów”. Wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 179 861,71 zł. Pierwsze posiedzenie Rady ds. PROW, która oceniać będzie projekty zaplanowano na 13 czerwca.

Mapa zrealizowanych projektów

Formularz kontaktowy

Przejdź do góry strony