Skocz do głównej treści strony

Symbol Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd pięcioramiennych na prostokątnym lazurowym tle. Logo programu LEADER. Tło podzielone jest na dwie części: lewą, która jest ciemnozielona, oraz prawą, która jest biała. Na tle widnieje stylizowany rysunek przedstawiający żółte ziarno, z którego wyrasta zielony kłos. Na lewym boku logo znajduje się napis "LEADER" w białym kolorze, ułożony pionowo. logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Logo składa się z uproszczonego wiejskiego pejzażu wpisanego w koło. Po lewej stronie znajduje się rysunek trzech czerwonych kłosów zboża. W tle widnieje zarys domu z białym dachem i zielonym polem wpisane w niebieski okrąg. Wokół okręgu znajduje się osiem niebieskich gwiazd, co nawiązuje do Unii Europejskiej. Po prawej stronie, pionowo umieszczony jest napis: "PROW", co jest akronimem pełnej nazwy programu. Pełna nazwa "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" jest zapisana w czterech liniach obok akronimu. Na dole znajduje się napis "na lata 2014-2020", który określa okres trwania programu.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.


Znak marki Fundusze Europejskie składający się z trzech połączonych ze sobą gwiazd na tle niebieskiego trapezu. Gwiazdy występują w trzech różnych kolorach: żółtym, który wraz z niebieskim tłem nawiązuje do Unii Europejskiej oraz białym i czerwonym nawiązującym do flagi Polski. Napis „Fundusze Europejskie” zapisany w dwóch linijkach czarną czcionką na białym tle znajduje się po prawej stronie znaku graficznego. Znak barw Rzeczpospolitej Polskiej. Znak składa się z elementu graficznego w postaci dwóch pasów poziomych: białego (na górze) i czerwonego (na dole) oraz napisu „Rzeczpospolita Polska”. Napis znajduje się po prawej stronie znaku graficznego i zapisany jest w dwóch linijkach, czarną czcionką wyrównaną do lewej, na białym tle. Symbol Unii Europejskiej. Element graficzny to okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd pięcioramiennych na prostokątnym lazurowym tle. Napis „Dofinansowane przez Unię Europejską” znajduje się z lewej strony znaku i zapisany jest w dwóch linijkach, czarną czcionką wyrównaną do prawej, na białym tle.   Logo PS WPR 2023-2027. Logo składa się uproszczonego wiejskiego pejzażu wpisanego w koło. Po lewej stronie znajduje się rysunek trzech czerwonych kłosów zboża. W tle widnieje zarys domu z białym dachem i zielonym polem wpisane w niebieski okrąg. Wokół okręgu znajduje się osiem niebieskich gwiazd, co nawiązuje do Unii Europejskiej. Po prawej stronie znaku graficznego znajduje się nazwa: „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”. Napis zapisany jest w sześciu linijkach, wyrównany do lewej strony, napisany niebieskim kolorem na białym tle. Wytłuszczone pierwsze litery wyrazów w logotypie podkreślają skrót PS WPR 2023-2027.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż".
Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aktualności

2013-04-19

Wiosenna odsłona "Teatru na Miedzy" zakończona

Wczoraj tj. 18 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbył się ostatni z 4 zaplanowanych na tę wiosnę spektakli kukiełkowych. Ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu udział wzięło łącznie ponad 500 dzieci w przedziale wiekowym 3-6 lat z obszaru LGD. Dziękujemy przede wszystkim grupie teatralnej Władcy Lalek ze Słupska oraz Samorządom Gminnym wraz z lokalnymi działaczami...
2013-04-17

Uwaga!!! Bezpłatne szkolenie z zakresu wypełniania wniosków w ramach tzw. Małych Projektów

W dniach 17- 31 maja 2013 Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” organizuje nabór wniosków do dofinansowania w ramach tzw. „małych projektów” czyli operacji, które mają się przyczynić do integracji i aktywizacji społeczności z obszaru objętego Lokalną Strategię Rozwoju. Dofinansowanie dla Wnioskodawców wynosi 80% sumy kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej...
2013-04-17

Grand Prix Nordic Walking 2013 - Nowa Wieś Lęborska

Szanowni Państwo, W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Leborskiej zapraszamy do udziału w zawodach Nordic walking o Puchar Wójta Gminy Nowej Wsi Lęborskiej. Pierwszy rajd odbędzie się 18 maja na trasie czerwonej o długości 8,2 km. Trasa jest certyfikowana przez Polską Federacje Nordic Walking. Jednak aby sprawdzić swoja kondycję można wziąć udział w dodatkowo...
2013-04-16

Pierwsze przedstawienia za nami, pozostały jeszcze dwa...

Szanowni Państwo, Poniżej krótka foto-relacja ze spekatkli, które już miały miejsce. Na wstępie jednak chcieliśmy w imieniu całego Stowarzyszenia podziękować Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie oraz Gminie Krokowa za udostępnienie sal na potrzeby przeprowadzenia spektakli. Kolejne przedstawienia odbędą się już 17 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej...
2013-04-16

GTT 2013 - Gdańskie Targi Turystyczne

Bursztynowy Pasaż na jednej z ważniejszych imprez o charakterze promocyjnym. Gdańskie Targi Turystyczne głośnym echem odbijają się na mapie zarówno naszego województwa, kraju jak i Europy. Bogatsi w doświadczenie, kierujemy się tym razem w stronę stolicy, gdzie w najbliższy piątek odbędą się kolejne międzynarodowe targi turystyczne. Wszystko to dzięki uprzejmości Stowarzyszenia...
2013-04-08

Teatr na Miedzy - bezpłatne przedstawienia kukiełkowe

W dniach 9, 11, 17 oraz 18 kwietnia na terenie Gmin Łeba, Krokowa, Nowa Wieś Lęborska i Wicko odbędą się przedstawienia kukiełkowe dla dzieci w wieku 3-6 lat. Spektakl prowadzi grupa teatralna ze Słupska Władcy Lalek. Wszytskich z Państwa, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce Teatr na...

Mapa zrealizowanych projektów

Formularz kontaktowy

Przejdź do góry strony