12 listopada 2021 r.

Utworzono: 02-11-2021

Zarządzeniem nr 39/LGD/2021 Prezesa Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż
z dnia 04.05.2021 r.
wyznacza się piątek 12.11.2021 r.
dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 25 grudnia 2021 r.

Grafika #0: 12 listopada 2021 r.