Dodatkowe środki

Utworzono: 28-10-2021

O 325 000 euro zwiększył się budżet środków Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin Gniewino i Wejherowo na projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Dziś członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”: Michał Słowik i Aleksandra Dobrzańska podpisali z Zarządem Województwa Pomorskiego aneks do umowy ramowej w tej sprawie. Po 137 500 euro sięgnąć będą mogli przedsiębiorcy chcący rozwinąć działalność istniejącą (max 100 000,00 zł na projekt) oraz chcący swoją działalność dopiero otworzyć (po 50 000,00 zł na projekt). 50 000 euro trafi do NGO na projekty przyczyniające się do wzmocnienia aktywności i kapitału społecznego. Planowane nabory wniosków od 30 listopada do 14 grudnia br. Szczegóły już wkrótce

Grafika #0: Dodatkowe środki