Konkurs Aktywne Sołectwo w koncepcji inteligentnych wiosek

Utworzono: 12-05-2021
Konkurs Aktywne Sołectwo w koncepcji inteligentnych wiosek grafika

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” już po raz szósty będzie realizowało projekt „Aktywne Sołectwo”. W tym roku laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci bonów o wartości 2 000 zł netto, które będzie można wykorzystać w punkcie handlowym Comes.

Czas składania formularzy zgłoszeniowych w konkursie: 17 maja – 2 czerwca 2021 r.

Przedmiotem Konkursu „Aktywne Sołectwo w koncepcji inteligentnych wiosek”
jest wyłonienie oraz nagrodzenie aktywności wpisujących się w koncepcję inteligentnych wiosek (Smart Villages), zrealizowanych w latach 2018 – 2020 przez sołectwa i organizacje społeczne na terenie gmin Gniewino i Wejherowo, skierowanych do mieszkańców poszczególnych sołectw.

Aktywnością jest inicjatywa społeczna o określonym celu, działaniach, harmonogramie oraz budżecie. Cele aktywności muszą być spójne z celami Konkursu, a działania adekwatne do celów. Wnioskodawca musi wykazać, że mieszkańcy sołectw biorący udział w aktywnościach mieli otwarty i równy dostęp do realizacji projektu na każdym jego etapie. Wnioski dotyczące aktywności skierowanych do zamkniętej grupy odbiorców np. tylko członków danej organizacji społecznej, nie będą poddane ocenie Komisji Konkursowej.

Poddane ocenie aktywności mogą przybrać różną formę, zarówno zakupu produktów służących rozwojowi i integracji lokalnego społeczeństwa (np. wyposażenie świetlic wiejskich, zakup nagłośnienia, zestawu grillowego, namiotu, mebli ogrodowych itp. z których korzystają wszyscy mieszkańcy sołectwa podczas różnych wydarzeń organizowanych na jego terenie) , jak i organizacji wydarzeń o charakterze integracyjno – aktywizacyjnym, (np. imprezy plenerowej zorganizowanej na boisku lub w parku sołeckim, zabawy integracyjnej w jednym z obiektów użyteczności publicznej dostępnej dla mieszkańców sołectwa, zabawy tanecznej, warsztatów, ogniska, gry terenowej, wystawy, rajdu, biegu, itp.). Zgłoszona do konkursu aktywność musi wpisywać się w koncepcję inteligentnych wiosek.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pomocą służą pracownicy biura Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, z którymi można się kontaktować telefonicznie pod nr tel. 535 310 828, mailowo pisząc na adres biuro@bursztynowypasaz.pl lub osobiście w biurze LGD zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 3 w Gniewinie (budynek Hali Widowiskowo – Sportowej, wejście od strony szkoły). Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Justyna Wiszniewska.

Do pobrania:
- Regulamin Konkursu Aktywne Sołectwo w koncepcji inteligentnych wiosek - pobierz
- Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Aktywne Sołectwo w koncepcji inteligentnych wiosek - pobierz
- Publikacja pt. "Inteligentna wieś" Wydawca: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich na zlecenie: Centrum doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie - pobierz

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.