Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 - 2023 wybrana !!!

Utworzono: 04-05-2016

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż złożona przez nasze Stowarzyszenie Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 została wybrana do realizacji.

Konkurs dotyczył 20 grup z Województwa Pomorskiego, które opracowały i złożyły swoje strategie. Zgodnie z założeniami nasza będzie realizowana przy pomocy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, przedsiębiorcom oraz instytucjom i organizacjom, które aktywnie uczestniczyły w pracach zmierzających do jej opracowania. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do zrównoważonego rozwoju Obszaru LGD Bursztynowy Pasaż (Gminy Gniewino oraz Gminy Wejherowo).

Osoby zainteresowane tematyką Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz możliwością uzyskania dofinansowania prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Grafika #0: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 - 2023 wybrana !!!