Podsumowanie

Utworzono: 06-02-2019
6 lutego br. w biurze LGD w Gniewinie odbyło się Spotkanie Refleksyjne Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”mające na celu m.in. :
- bieżącą analizę procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju ,
- realizację wskaźników oraz budżetu LGD ,
- ocenę dotychczasowych efektów realizacji harmonogramu naborów,
- ocenę organizacji projektów skierowanych do społeczności lokalnej,
- omówienie zmian społeczno – gospodarczych zachodzących na obszarze działania LGD.
W spotkaniu wzięło udział 11 osób reprezentujących Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Radę ds. PROW Stowarzyszenia. Warsztat prowadzili pracownicy biura LGD, którzy przedstawili szczegółowe dane związane z realizacją zapisów umowy ramowej oraz statutu Stowarzyszenia.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w dyskusji.
Grafika #0: Podsumowanie
Grafika #1: Podsumowanie
Grafika #2: Podsumowanie
Grafika #3: Podsumowanie
Grafika #4: Podsumowanie