Spotkania konusltacyjne - podsumowanie

Utworzono: 20-11-2015

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” LGD jest w trakcie opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. We wrześniu odbyły się konsultacje społeczne w gminach Gniewino oraz Wejherowo. Podczas spotkań zaprezentowano m.in. diagnozę w kwestii aspektów społecznych oraz gospodarki i środowiska. Dokonano analizy SWOT wykorzystując metody partycypacji oraz wskazano cele szczegółowe do realizacji. Następnym etapem były spotkania branżowe z potencjalnymi beneficjentami. W listopadzie spotkaliśmy się z samorządami, firmami spożywczymi, służbami społecznymi, osobami fizycznymi, które chcą otworzyć bądź rozwinąć działalność gospodarczą. Dialog prowadzony był także z udziałem organizacji pozarządowych. Na spotkaniach omówiono zasady ubiegania się o dotacje, podział budżetu, przeprowadzono ankietę nt. lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zebrano karty projektów, wskazujące pomysły na nowe projekty w ramach LEADER 2014-2020. Bardzo dziękujemy za aktywny udział.

Grafika #0: Spotkania konusltacyjne - podsumowanie
Grafika #1: Spotkania konusltacyjne - podsumowanie
Grafika #2: Spotkania konusltacyjne - podsumowanie
Grafika #3: Spotkania konusltacyjne - podsumowanie
Grafika #4: Spotkania konusltacyjne - podsumowanie
Grafika #5: Spotkania konusltacyjne - podsumowanie
Grafika #6: Spotkania konusltacyjne - podsumowanie
Grafika #7: Spotkania konusltacyjne - podsumowanie