Wyniki naborów

Utworzono: 23-06-2017

W ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia:
- „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej” w ramach poddziałania „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
- „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w ramach poddziałania „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
- „Podejmowanie działalności gospodarczej”
informujemy, że 19 czerwca br. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektów do realizacji.

Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji publikujemy dokumenty z zakończonej oceny:

Lista operacji zgodnych / niezgodnych z ogłoszeniem oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 2/2017 - plik w formacie PDF
Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 2/2017 - plik w formacie PDF


Lista operacji zgodnych / niezgodnych z ogłoszeniem oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 3/2017 - plik w formacie PDF
Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 3/2017 - plik w formacie PDF


Lista operacji zgodnych / niezgodnych z ogłoszeniem oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 4/2017 - plik w formacie PDF
Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 4/2017 - plik w formacie PDF


Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW z 19 czerwca 2017 r. - plik w formacie PDF
Rejestry wykluczeń Członków Rady ds. PROW - skan, plik w formacie PDF

Grafika #0: Wyniki naborów