ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE DOTYCZĄCE TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014 – 2020 dla Gmin: Gniewino i Wejherowo

Utworzono: 04-11-2015

Trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Gmin Gniewino i Wejherowo.

W kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 LGD Bursztynowy Pasaż wyda na obszarze Gminy Gniewino i Wejherowo ponad 5 milionów złotych na zadania z zakresu przedsiębiorczości, infrastruktury, aktywizacji społecznej czy wsparcia organizacji pozarządowych.

Dzięki nowej strategii mieszkańcy obu Gmin będą mieli możliwość uzyskania dotacji na projekty rozwojowe odpowiadające ich realnym potrzebom.

W związku z powyższym, zapraszamy na spotkania i warsztaty konsultacyjne, wywiady indywidualne i grupy fokusowe, podczas których przedstawimy szczegółowe możliwości pozyskania dofinansowania dla poszczególnych sektorów oraz wspólnie przeanalizujemy zagadnienia związane z diagnozą potrzeb, kryteriami dostępu czy warunkami ich udzielania.

Przedmiotem konsultacji będzie również przeanalizowanie potrzeb samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i ich projektów do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

W celach organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres: t.madaj@bursztynowypasaz.pl bądź telefonicznie 58 673 20 57.


Terminy i miejsca spotkań w podziale na gminy:

Gmina Wejherowo:

Miejsce – Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy, ul Leśna 35, 84-239 Bolszewo

Termin – 16 listopada 2015 (tj. poniedziałek):

- godz. 9:00 – sektor publiczny

- godz.11:00 – sektor społeczny

- godz. 13:00 – sektor gospodarczy

Gmina Gniewino:
Miejsce – Centrum Kultury w Gniewinie, Sportowa 1, 84-250 Gniewino

Termin – 17 listopada 2015 (tj. wtorek):

- godz. 9:00 – sektor publiczny

- godz.11:00 – sektor społeczny

- godz. 13:00 – sektor gospodarczy

Grafika #0: ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE DOTYCZĄCE TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014 – 2020 dla Gmin: Gniewino i Wejherowo