Konsultacje

do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020

Utworzono: 19-07-2022

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” będzie wnioskować o przesunięcie środków w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020.

Niewykorzystane środki z kilku przedsięwzięć w kwotach nie pozwalających na ogłoszenie naborów planujemy przesunąć do Przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm. Jednocześnie, aby potencjalne wnioski mogły zostać rozliczone w terminie określonym przepisami max do końca czerwca 2024, zmieniamy lokalne kryteria wyboru operacji. Wnioski w który pojawią się jakiekolwiek roboty budowalne lub szkolenia nie będą mogły być realizowane- będzie to kryterium dostępu w ramach naboru. 

Wszelkie uwagi do załączonych poniżej dokumentów prosimy przesyłać na adres biuro@bursztynowypasaz.pl